Accepted Papers at The 3rd International Symposium on Sustainable Logistics


NOTICE NO. AUTHOR(S) TITLE COUNTRY PRESENTATION TYPE PRESENTATION LANGUAGE
1 Yeşim Deniz ÖZKAN-ÖZEN Evaluation of Sustainable and Smart Warehouse Management Applications Türkiye Online English
2 Ahmet AKTAŞ Prioritization of Effective Factors on the Location of Distribution Center in Disaster Logistics Türkiye Online English
3 Gültekin Altuntaş, Metecan Çakrak Criteria Used in The Corporate Sustainability Performance Measurement of Civil Air Transport Businesses Türkiye Online English
4 Harun Uçak, Irfan Ullah, Syed Muhammad Younas Marketing Margin of Different Intermediaries of Cherry in Ziarat District Baluchistan Türkiye Online English
5 Duygu Mazlum Kabacaoglu, Omer Ozturkoglu INVESTIGATING NEW METHODS IN PHARMACEUTICAL COLD CHAIN: TURKISH DECISION MAKERS’ APPROACHES TO DRONES IN LAST-MILE DELIVERIES The United Kingdom Online English
6 FUAD HASANOV ADALAT ANALYSIS OF SOLUTION MECHANISMS FOR DEMAND-BASED LOGISTICS SYSTEM OPERATION IN ENTERPRISES Azerbaijan Online English
7 Ayhan DEMİRCİ Evaluation of Logistics Performance of CIVETS Countries Türkiye Online English
8 Gökçe MANAVGAT The Effects of Carbon Pricing on Emissions Reduction Efforts in Shipping Industry Türkiye Online English
9 Metin YILDIRIM The Impact of The Russian-Ukrainian Conflict on the Maritime Traffic of the Turkish Straits Türkiye Online English
10 Tymoteusz Szpikowski The role of the digitalization in the aviation industry Poland Online English
11 Ece Arzu YILDIZ, Murat ŞAHİN TOWARDS SUSTAINABLE LAST-MILE DELIVERY: A NEW VARIANT OF THE DRONE DELIVERY PROBLEM Türkiye Online English
12 Emre Kadir ÖZEKENCİ Assessing The Logistics Market Performance of Developing Countries By SWARA-CRITIC Based CoCoSo Method Türkiye Online English
13 Mohamed Hassan Jicsin, Mousse Abdi Mohamoud Assessing The Challenges and Opportunities For Somaliland's Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) In Accessing International Markets. Türkiye Online English
14 Daisuke WATANABE, Thuta Kyaw WIN AIS Data Interpolation for Trajectory Restoration and Shipping Emission Japan Online English
15 Ayşen Berberoğlu, Tolga ÖZ The Relationship between Green Supply Chain Management Practices and Environmental Performance: The Mediating Role of Eco-Innovation and the Moderating Effect of Institutional Pressures KKTC Online English
16 Ayşen Berberoğlu, Tolga ÖZ SC Collaboration and SC Performance Relationship Within the Frame of Mediating Role of Trust and Moderating Effect of Cultural Differences KKTC Online English
17 Bilge Kağan Dedetürk,

Burak Kolukısa,

Mihrimah Özmen,

Muhammed Burak Yüksel,

Muhammed Hamza Duman,

Nazlı Tekin,

Vehbi Çağrı Güngör

Multi-Mutation Clonal Selection Algorithm for Vehicle Routing Problem in Disaster Management System Türkiye Online English
18 Muhammad Adnan, Volkan Cakir Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) and Green HRM Practices on Consumer Purchase Decision (CPD): A Mediated Model The United Kingdom Online English
19 Ian Baker, Muhammad Adnan, Shrafat Ali Sair An Empirical study exploring the impact of Sustainability-based Marketing Assets on Market Performance through the mediating role of Sustainable Competitive Advantage The United Kingdom Online English
20 Türkan Müge ÖZBEKLER A Fuzzy AHP Approach for Evaluating Barriers to the Promotion of Electric Vehicles in Urban Freight Transportation Sweden Online English
21 Mutlu Can SOYDAN A Global Trend in The Aerospace Industry: Super Smart Society Concept Türkiye Online English
22 Aynur ACER, Özgün Fırat Ünal An Application on The Use Of Technology in Cold Chain Transport in Türkiye Türkiye Online English
23 Hatice CELIK, Ibrahim CIL, Mustafa ERGINLI Economic Analysis of AGVs in Digital Transformation Türkiye Online English
24 Jiger Hemansu Shah, Omer Ozturkoglu An investigation into best practices in strategic procurement witnessing supply chain disruptions in the UK The United Kingdom Online English
25 Seda Turnacıgil, Toprak Ferdi Karakuş ANALYSIS OF THE PERFORMANCE OF THE SUSTAINABILITY INDEX Türkiye Online English
26 Abdulsamet Kurt,

Alişan ARASLI,

Ayşe Nur Topcan

Damla Pınar

Ibrahim CIL

Creating a Lean Warehouse with 5S in E-Commerce Logistics: Trendyol Case Study Türkiye Online English
27 Özgür Uğur ARIKAN, Esra ÖZTÜRK SUSTAINABLE LOGISTICS PRACTICES IN TURKEY Türkiye Online English
28 Ecem ARIK, Toprak Ferdi Karakuş THE RELATIONSHIP BETWEEN BALTIC DRY INDEX (BDI) AND SELECTED FINANCIAL INDICATORS UNDER STRUCTURAL BREAKS Türkiye Online English
29 Ibrahim CIL,

Kemal Soğukçeşme

Selçuk Zereyalp

Cenk Çevikdizici

Mustafa ERGINLI

DETECTION AND ANALYSIS OF VIBRATION LEVELS OF LOGISTICS FREIGHT TRANSPORT TRUCKS ALONG TRANSPORTATION ROUTES Türkiye Online English
30 Mehmet ŞENTÜRK, Onur AKKAYA DİJİTALLEŞMENİN LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE VERİMLİLİĞİ VE REKABET GÜCÜNÜN ANALİZİ Türkiye Online Turkish
31 Ergin ÖZKÖK ATIK PLASTİKLERDEN ÇEVRECİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKIT ÜRETİMİ Türkiye Online Turkish
32 Samet Gürsev Lojistikte Dijital Dönüşüm ve Çevik İş Süreçleri Yaklaşımı Türkiye Online Turkish
33 Ramazan YILDIZ Üretimde ve Lojistikte Açığa Çıkan Sera Gazlarının Durumu Türkiye Online Turkish
34 İbrahim UZPEDER, Kenan ORÇANLI Türkiye’de Lojistik Merkezlerin Performanslarının Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirilmesi Türkiye Online Turkish
35 İhsan OLUÇ G7 Ülkelerinde Doğal Sermaye, Nüfus ve Yapısal Değişimin Ekolojik Yük Kapasitesi Üzerindeki Etkileri Türkiye Online Turkish
36 Ali Mert CEYLAN,

Emine SEZER,

Mert AKÇAY,

Osman AKDEMİR

Otomatik Sipariş Girişi: Konşimento Belgelerinden Bilgi Çıkarımı ve Benzer Sistemlerin Karşılaştırılması Türkiye Online Turkish
37 Emel YONTAR, Mehmet KARA Yalın Üretim Tekniklerinin Sürdürülebilirlik Temasına Katkısı: SMED Metodolojisi Türkiye Online Turkish
38 Bilal ŞEKER, Muhammed TURGUT Sürdürülebilir Taşımacılık: Bibliyometrik Analiz Türkiye Online Turkish
39 Büşra IŞIK, Emel YONTAR Gıda Tedarik Zinciri Yönetiminde Sürdürülebilirlik Odaklı Değer Akış Haritalama Yaklaşımı Türkiye Online Turkish
40 Feyza Somtaş LEKESİZCAN, Neslihan DEMİREL SÜRDÜRÜLEBİLİR SON ADIM TESLİMATTA KARGO DOLABI KULLANIMI: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI Türkiye Online Turkish
41 Gamze Türe Kocatürk, Serdar Metin Digitalization Solutions in E-commerce Fulfillment: Practitioner Perspective Türkiye Online Turkish
42 Mehmet İNCE, Şule SİPAHİ Soğuk Zincir Lojistiği Kavramının Bibliyometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi Türkiye Online Turkish
43 Suzan OĞUZ Ticari Açıklık ve Karbon Emisyonları İlişkisi: Kavramsal Bir Model Önerisi Türkiye Online Turkish
44 Erdal KILIÇ Askeri Lojistik Faaliyetlerinde Yenilenebilir ve Taşınabilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması, Türk Silahlı Kuvvetlerine Yönelik Öneriler Türkiye Online Turkish
45 Erdal KILIÇ Zengezur Koridorunun Güvenliğinin Sağlanmasında Blokzincir Teknolojisinin Türkiye ve Azerbeycan Silahlı Kuvvetlerinin Askeri Lojistik Faaliyetlerinde Kullanılmasının Önemi Türkiye Online Turkish
46 Erdal KILIÇ, Mesut ULU TERSİNE LOJİSTİK UYGULAMASI OLARAK İKİNCİ EL HAZIR GİYİM ÜRÜNLERİNİN YENİDEN KULLANILMASININ SÜRDÜRÜLEBİLİR TÜKETİM PERSPEKTİFİNDEN İNCELENMESİ Türkiye Online Turkish
47 Ali Umut ÜNAL, Muhammed BAMYACI Doğal Afet Durumlarında Türk Limanlarının Yeri ve Önemi Türkiye Online Turkish
48 Onur DERSE Senkromodal Taşımacılıktaki Engellerin Belirlenmesi ve Sıralanması Türkiye Online Turkish
49 Emine Feyza KÜÇÜK, Emine ZEYREK, Ulaş KOYUNCUOĞLU KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ MODÜLLERİNE KARBON AYAK İZİNİN ENTEGRE EDİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN SAĞLANMASI Türkiye Online Turkish
50 Muhammet Emin DERTLİ, Şükran DERTLİ Metaverse’ün Yeşil Lojistik ve Yeşil Girişimcilik Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Türkiye Online Turkish
51 Muhammet Emin DERTLİ, Şükran DERTLİ Yapay Zekâ ve Sürdürülebilirlik İlişkisi Üzerine Doktora Tezlerinin Bibliyometrik Profili Türkiye Online Turkish
52 Haydar Mücahit ŞİŞLİOĞLU Deniz Afet Müdahale Grubu Türkiye Online Turkish
53 Gül ALIŞAR LOJİSTİKTE DİJİTALLEŞME ÇAĞI Türkiye Online Turkish
54 Berna ÇAĞLAR, Bihter KARAGÖZ TAŞKIN Dördüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılarında Sürdürülebilir Uygulamaların ve Teknoloji Tabanlı Çözümlerin İncelenmesi Türkiye Online Turkish
55 Metehan Kalem, Murat Baskak HAVACILIK SANAYİSİNDE YER ALAN KOBİ’LERİN ORGANİZASYON GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN REKABET GÜCÜ VE İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİNİN MODELLENMESİ Türkiye Online Turkish
56 Çağlar Yaman, Hüseyin Şenkayas Yeşil Lojistik Uygulamalarının Sürdürülebilirlik Üzerine Etkileri: DHL Vaka Çalışması Türkiye Online Turkish
57 Fatma Gül ALTIN, Mervin YALÇINKAYA COVID-19 Pandemisinin Dropshipping Faaliyetler Üzerindeki Etkisi Türkiye Online Turkish
58 Esra DİKMEN, Neslihan DEMİREL Organik Atıkların Geri Kazanımı: Kayseri İli Örneği Türkiye Online Turkish
59 Cihan YAVUZ, Didem TURGUT, Hülya ÇAĞLAR ÇELEBİOĞLU E-ticaretin Hava Kargo Taşımacılığına Etkisi ve İstanbul Üzerindeki Yansımaları Türkiye Online Turkish
60 Fatih KAPLAN, Ahmet KOLUMAN, Safa KOCADEMİR Mobil İletişim Teknolojileri ve Dış Ticaret İlişkisi Türkiye Online Turkish
61 Zeynep Kaplan Türkiye’ de Elektrikli Araç Piyasası’nın Pazarlama Çevresinin Değerlendirilmesi Türkiye Online Turkish
62 Abdulkadir Sezai EMEÇ Girişimciliğin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Panel Veri Analizi Türkiye Online Turkish
63 Uğur ERDOĞAN E-Ticaret ve Sürdürülebilir Lojistik: Literatür Taraması Türkiye Online Turkish
64 Kemal KAMACI Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi Bağlamında Adil ve Sorumlu Lojistik Türkiye Online Turkish
65 Ahmet KAYA, Mehmet İNCE, Şaban Fatih YILMAZ Lojistikte Yapay Zekâ Kullanımında Karşılaşılan Zorluklar: Teorik Bir İnceleme Türkiye Online Turkish
66 H. Buluthan ÇETİNTAŞ Döngüsel Ekonomide Örgütlerin Sorumlulukları Türkiye Online Turkish
67 Buse Bulut, Rana Şen Doğan Türkiye’de Kripto Para Yatırımı Yapan Bireylerin Tercihini Etkileyen Kriterlerin Belirlenmesi Türkiye Online Turkish
68 Aslıhan Yavuzalp Marangoz Lojistik Sektöründe Dijital Pazarlama Uygulamaları Türkiye Online Turkish
69 Hakan ALTUNAY ZAMAN PENCERELİ TURİSTİK GEZİ PLANLAMASI PROBLEMİNİN HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ İLE ÇÖZÜMÜ Türkiye Online Turkish
71 Mehmet İNCE, Hüseyin Alpaslan İŞBİLİR GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET ALANLARINDA YAPILAN GÜNCEL POLİTİKALARIN LOJİSTİK İŞLETMELERİNİN FAALİYETLERİNE ETKİSİ Türkiye Online Turkish
72 Aydan KAYSERİLİ DIGITAL SUPPLY-CHAIN MANAGEMENT IN THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY Türkiye Online English
73 Sinan ÇIKMAK SÜRDÜRÜLEBİLİR SON ADIM TESLİMAT İÇİN ÖNERİLEN UYGULAMALARIN SWARA YÖNTEMİYLE SIRALANMASI Türkiye Online Turkish
74 Zafer BOZYER LOJİSTİKTE NESNELERİN İNTERNETİ (IoT): REEFER KONTEYNERLER İLE GIDA TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN BİR ÖNERİ Türkiye Online Turkish
75 Arzum BÜYÜKKEKLİK, Yasin AFŞAR DÖNGÜSEL EKONOMİDE VERİMLİLİK VE DİJİTALLEŞME Türkiye Online Turkish

Will Be Announced Later...

3rd International Symposium On Sustainable Logistics

Toros University

June 08-09, 2023

Symposium Dates