Sub ThemesIntelligent Transportation Systems

Reverse Logistics and Sustainability

Relationship between Freight Villages and Environment

Supply Chain Management in an Environment of Uncertainty

Industry and Sustainability

Foreign Trade and Sustainability

Business Administration and Sustainability

Zero Pollution, Non-Toxic Environment

Affordable, Clean and Safe Energy

Industry for a Clean and Circular Economy

Energy and Resource Efficient Buildings

Regional Competitiveness and Regional Development

Entrepreneurship and Economic Growth

Organized Industrial and Specialized Industrial Zones

Small and Medium Sized Enterprises and Logistics

Society 5.0

Other Issues Within the Scope of Sustainability

Sub Themes

Sustainability in Logistics

Circular Economy

Life Environment Cycle

The Green Deal

Green Logistic, Environment and Sustainability

Supply chain management (SCM)

Industry 4.0 and Logistic 4.0

Sectoral Applications at Logistic and SCM (Food, Automotive, Textile, Electronics etc.)

Humanitarian Assistance / Disaster Logistics

Analyses of Logistic Investments

Marketing and Logistics

Intermodal Transport and Sustainability

Urban Logistics

Climate Change

Industrial Ecology

Circular Economy and Organizational Structure

Sharing EconomyAkıllı Ulaştırma Sistemleri

Tersine Lojistik ve Sürdürülebilirlik

Lojistik Köyler ve Çevre İlişkisi

Belirsizlik Altında Tedarik Zinciri Yönetimi

Sanayi ve Sürdürülebilirlik

Dış Ticaret ve Sürdürülebilirlik

İşletmecilik ve Sürdürülebilirlik

Sıfır Kirlilik, Toksiklerden Arınmış Çevre

Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji

Temiz, Döngüsel Ekonomi İçin Sanayi

Enerji ve Kaynak Verimliliği Sağlanmış Binalar

Bölgesel Sürdürülebilir Rekabet ve Bölgesel Kalkınma

Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme

Organize Sanayi ve İhtisas Sanayi Bölgeleri

KOBİ’ler ve Lojistik

Toplum 5.0

Sürdürülebilirlik Kapsamındaki Diğer Konular

Sempozyum Konuları

Lojistik açısından Sürdürülebilirlik

Döngüsel Ekonomi

Yaşam Çevre Döngüsü

Yeşil Mutabakat (Green Deal)

Yeşil Lojistik, Çevre ve Sürdürülebilirlik

Tedarik Zinciri Yönetimi

Endüstri 4.0 ve Lojistik 4.0

Lojistik ve Tedarik Zincirinde Sektörel Uygulamalar (Gıda, Otomotiv, Tekstil, Elektronik vd.)

İnsani Yardım/Afet Lojistiği

Lojistik Yatırımların Analizi

Pazarlama ve Lojistik

Modlar Arası Taşımacılık ve Sürdürülebilirlik

Kentsel Lojistik

İklim Değişikliği

Endüstriyel Ekoloji

Döngüsel Ekonomi ve Organizasyonel Yapı

Paylaşım Ekonomisi

The International Symposium on Sustainable Logistics and Circular Economy

Toros University

June 23-24, 2022

Symposium Dates